Zakelijk leider & programma | Meet Me at the Lighthouse | Literatuurfestival Schiermonnikoog 2023

Opdrachtgever | Stichting Echo’s van het Wad

Functie | zakelijk leider & programma

Omschrijving | In november 2023 vindt de tweede editie plaats van Meet Me at the Lighthouse, het literatuurfestival op Schiermonnikoog. Na een succesvolle eerste editie in 2022 zet de organisatie in op een vierdaags festival. De eerste namen worden begin april bekendgemaakt! Net als vorig jaar wisselen grote avondvullende programma’s en kleinere onderdelen elkaar af. Wederom onderzoeken we hoe literatuur een bijdrage kan leveren aan grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, daarbij vertrekkend vanuit universele thema’s, die op het eiland urgent zijn. Dit festival besteden we ook aandacht aan de Schiermonnikoger taal. Ik ben zakelijk leider en werk mee aan het programma. Leuk om je in november op Schier te zien!

Wanneer | februari 2023 – heden