Voorzitter | Raad voor Cultuur | Commissie Letteren

Opdrachtgever | Raad voor Cultuur, OCW

Functie | adviseur, voorzitter

Omschrijving | Op dit moment ben ik aan de Raad voor Cultuur verbonden als voorzitter van de monitoringscommissie Letteren. Eerder was ik voorzitter van de BIS-commissie letteren voor de periode 2021-2024. Daarvoor werkte ik mee aan het Sectoradvies Letteren (2018) en de Evaluatie van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (2020).

Wanneer | 2017 – heden