Adviseur | gemeente Nijmegen | Commissie Groei.

Opdrachtgever | gemeente Nijmegen

Functie | voorzitter commissie Groei.

Omschrijving | vanaf de cultuurplanperiode 2021-2024 werkt gemeente Nijmegen met een cultuurvisie en een adviescommissie die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft. De belangrijkste functie is het beoordelen van de subsidieaanvragen van de Nijmeegse culturele sector voor de Meerjarige Culturele Programma’s (twee- en vierjarig) en de jaarlijkste Eenjarige Culturele Subsidies. Tijdens de coronaperiode beoordeelden we de tijdelijke regelingen Wendbaar & Weerbaar en de Makersregeling. Ik begon in 2020 als commissielid en ben vanaf zomer 2022 voorzitter van de commissie. Voor de meeste adviesrapporten schreef ik ook de inleiding. Deze zijn op de website van de gemeente Nijmegen te vinden (hier bijvoorbeeld, en hier).

Wanneer | 2019 tot heden