Bestuurslid, penningmeester | Music Hub Brabant

Opdrachtgever | Music Hub Brabant

Functie | bestuurslid (penningmeester)

Omschrijving | Met een vijfkoppig bestuur proberen we de Music Hub Brabant (onderdeel van de Talent Hub Brabant) in goede banen te leiden. Van de website: ‘Music Hub Brabant is een samenwerkingsverband van dertien Brabantse podia en festivals. Het samenwerkingsverband bestaat uit professionele instellingen, zowel uit de nieuwe muziek, jazz als uit de popmuziek. Deze kernpartners erkennen het grote belang van talentontwikkeling in de provincie, en ze zijn hiervoor een verregaande samenwerking aangegaan. Met deze samenwerking investeren ze gezamenlijk in talentontwikkeling, en daarmee nemen de kernpartners hun verantwoordelijkheid doordat ze talentontwikkeling structureel incorporeren in hun organisatie.’

Wanneer | 2022 – heden