alle projecten

lopend

2023 Amsterdams Fonds voor de Kunst | interim manager subsidiebureau
2024 | Raad voor Cultuur | voorzitter beoordelingscommissie letteren
2023-2024 | adviescommissie Groei. | advies 2025-2028 & beoordelen meerjarenaanvragen 2025-208
2023 | Het PON-Telos | versterken team cultuur | adviseur-onderzoeker
2023-2024 | Radboud Universiteit | docent Cultuur & Politiek, scriptiebegeleider
2023 | gemeente ‘s-Hertogenbosch | adviseur cultuurscan van de stad

doorlopend

2019 – heden | gemeente Nijmegen | adviseur commissie Groei.
2016 – heden | Raad voor Cultuur | adviseur letteren & voorzitter commissie letteren
2022 – heden | Music Hub Brabant | bestuurslid, penningmeester

afgerond

2023 | Meet Me at the Lighthouse. Literatuurfestival Schiermonnikoog | zakelijk leider & programma
2023 | gemeente ‘s-Hertogenbosch | adviseur cultuurscan van de stad
2023 | gemeente Tilburg | cultuurplan 205-2028 | adviseur & schrijver
2022 | Mirte van Duppen | redactie publicatie AgriValley
2022 | Amsterdams Fonds voor de Kunst | interim hoofd afdeling woordkunst, cultuurmakers & cultuureducatie
2022-2023 | Kunstloc Brabant | adviseur & schrijver verbinding politiek & veld
2022 | Het PON-Telos | lid klankbordgroep Cultuurmonitor Gelderland
2022 | Kunstloc Brabant | Redactie Waarde van Cultuur 2022
2022 | Meet Me at the Lighthouse. Literatuurfestival Schiermonnikoog | kwartiermaker & zakelijk leider