Adviseur-onderzoeker | Het PON-Telos | versterken team cultuur

Opdrachtgever | Het PON-Telos

Functie | adviseur-onderzoeker

Omschrijving | In het verleden werkte ik vanuit Kunstloc Brabant samen met Het PON-Telos aan de Brabantse cultuurmonitor Waarde van Cultuur. Nu werk ik in het team cultuur bij Het PON-Telos. Ik ondersteun het team met mijn kennis van de culturele sector en het cultuurbeleid. De opdracht is ook om te kijken waar kansen liggen voor Het PON-Telos als onderzoeksbureau op het gebied van cultuur, ook in relatie tot brede welvaart. Ik werk onder meer aan Waarde van Cultuur 2024, de kennisontwikkeling van de Gelderse Cultuurmonitor (in samenwerking met Cultuur Oost), de pilot Publieksdata (in samenwerking met DEN en Kunstloc Brabant).

Wanneer | januari 2023 – juli 2023