Adviseur | gemeente ‘s-Hertogenbosch | cultuurscan

Opdrachtgever | gemeente ‘s-Hertogenbosch

Functie | adviseur-onderzoeker

Omschrijving | Den Bosch start begin 2023 het vormgeven van de cultuurplanperiode 2025-2028 met een cultuurscan: evalueren na de coronaperiode is minder zinvol, dan kijken hoe de sector ervoor staat. De ‘Scan Cultuur ‘s-Hertogenbosch’ wordt het uitgangspunt voor het cultuurbeleid en bijbehorende instrumentarium in 2025-2028. De cultuurnota Cultuur Maakt Mensen en de drie beleidslijnen (‘Versterken, Vernieuwen en Verbinden’) blijft leidend. Beleidsmatig is het ook van belang om de relatie met andere domeinen (toerisme, sociaal, gebiedsontwikkeling) te onderzoeken en daar uitspraken over te doen. Hoe investeringen in cultuur maatschappelijke impact hebben gehad, of in de toekomst kunnen hebben. Daarnaast is het van belang om de Bossche bevindingen langs landelijke en provinciale beleidslijnen en thema’s te leggen. Ten tweede wil de gemeente in gesprek met de sector. Door een combinatie van focusgroepgesprekken en bredere stadsgesprekken willen de gemeente zorgen voor een inhoudelijke analyse van het beleid en voor een blik op de stand van zaken binnen de Bossche culturele sector. Deze onderdelen leiden tot een advies dat opgeleverd wordt in mei 2023. Op basis hiervan worden voor de periode 2025-2028 mogelijk beleidsaccenten verlegd en het instrumentarium aangepast. Ik voer deze scan uit en lever het advies op.

Wanneer | januari 2023 – mei 2023